עזרה Sony Xperia T3

background image

ךירדמ

שמתשמל

Xperia

T3

D5102/D5103/D5106

background image

ןכות